mindful marketing & inspired internet

Blog

Wat ons zoal bezighoudt...
juiste balans creatieve projecten

De creatieve tweestrijd: hoe zorg je voor de juiste balans?

Zodra een klantopdracht zich voordoet zitten creatieven vaak in een (meestal onbewuste) tweestrijd: wat is het eigen belang en wat is het belang van de klant? In de basis dient het belang van de klant natuurlijk voor te gaan, deze betaalt immers voor het werk. Vaak zien we dat degene die de creatieve uiting maakt zich zodanig hiermee verbindt dat het voor hem of haar moeilijk wordt om objectief naar het eindresultaat te kijken. Dit is geen gemakkelijk proces, omdat het veel vraagt van de persoonlijkheid van de maker. We zien daardoor oplossingen ontstaan die niet optimaal zijn, gestuurd door de persoonlijke wens van de bedenker die (bewust of onbewust) zijn eigen belang boven het belang van de klant stelt. In dit blog: hoe voorkomen we dit zoveel mogelijk en zorgen we voor het beste resultaat in het belang van de klant?

Onbedoeld onbewust

Vaak gebeurt het “in de verkeerde richting” sturen van het resultaat door de maker onbewust en onbedoeld. Het is een proces van het ego, de wil om mooi werk te maken en erkenning te krijgen van vakbroeders. Het rust op de onterechte gedachte dat werk dat goed gevonden wordt door de maker zelf of door de “scene” ook automatisch het beste werk is om de klantdoelen te bereiken.

In de eerste instantie lijkt dit een goede gedachte, maar hij levert mogelijk problemen op zodra de klant, of de markt, een andere mening heeft over het resultaat dan de creator. En zodra, objectief gezien, het resultaat niet voldoende aansluit bij het uiteindelijke (strategische) doel.

Emotionele binding

Door de emotionele binding met het resultaat wordt het voor de maker soms lastig om negatieve reacties van de klant te accepteren en wijzigingen door te voeren die in het voordeel van het einddoel van de klant zijn (“kill your darlings”) , maar niet direct aansluiten op de persoonlijke doelen van de maker (= maken wat hij of zij zelf mooi vindt, wat trendy is en/of het krijgen van erkenning door zijn vakbroeders). Dit kan redelijk dramatisch zijn voor het resultaat van een project. Het resultaat is dan leuk voor de bedenker, maar minder leuk voor de klant. Die laatste moet uiteindelijk namelijk wel zijn investering terugverdienen.

Hoe sluiten we dit risico uit?

De vraag is nu: op welke wijze kunnen we het risico dat persoonlijke doelen verward worden met projectdoelen zoveel mogelijk uitsluiten? Enkele tips die hierbij van pas kunnen komen:

  • Bepaal vooraf duidelijk de doelen van een project en overleg met het betrokken team ook de persoonlijke doelen van elke deelnemer. Maak bespreekbaar dat persoonlijke doelen van belang zijn, maar niet in de weg mogen staan van de uiteindelijke doelen van het project.
  • Stel gedurende het project steeds de klantwensen en -doelen centraal, leg opgeleverde deelresultaten telkens langs deze meetlat en schroom niet overtollige uitingen van het “creatieve ego” weg te schrappen als ze niets toevoegen aan het doel.
  • Stel het team samen uit verschillende disciplines die elk een andere invalshoek hebben om naar het resultaat te kijken, bijvoorbeeld strategisch, visueel, technisch en inhoudelijk. Zo voorkom je creatieve blindheid of teveel focus op één aspect.
  • Stimuleer bij elke oplevering een open, kritische discussie over het resultaat en meet dit aan de oorspronkelijke doelen. Is er iemand stiekem zijn eigen doelen aan het vooropstellen? Zitten we nog op één lijn met de klant?
  • Houd het afgesproken kwaliteitsniveau vast, maar vraag je wel bij elk creatief element dat je toevoegt aan het project af of en wat het bijdraagt aan de profilering van de klant en/of de realisatie van de afgesproken doelstelling.
  • Behandel feedback van de klant met het uiterste respect. Uiteindelijk gaat het erom dat de klant (net als de rest van het team) volledig in het resultaat gelooft en dat het resultaat aansluit bij de doelen. Schakel eventueel een objectieve derde partij in om dit te (laten) verifiëren.
  • Houd de sfeer in het project luchtig en zorg voor “fun”. Probeer een negatieve toon te vermijden en opbouwend te werken. Behalve dat dit sowieso prettiger werkt, motiveert het ook alle betrokkenen om met positieve energie aan het project te blijven werken.

Het is bekend dat projecten soms uitmonden in een potje kaarten, waarbij teamleden elkaar de zwartepiet toespelen. Er wordt dan bijvoorbeeld geopperd dat de creatief niet goed zijn werk doet, de klant geen duidelijke briefing heeft gegeven of iemand anders zijn of haar afspraken niet nakomt. Deze sfeer moet koste wat het kost voorkomen worden, omdat het mogelijk uitmondt in een verlies-verlies situatie waarbij niemand meer tevreden is. Hoe dit te voorkomen? Door communicatie! Ons motto: beter een keer teveel gemaild, gebeld of gemeet, dan de spirit in het project verliezen.

Houd de fun erin!

Kun je je nog het moment herinneren dat de opdracht werd binnengehaald? Hoeveel zin je erin had en hoezeer dit wederzijds was? Uiteindelijk moeten we niet vergeten hoe fijn het was om samen te mogen starten aan deze uitdaging. Voor een goed resultaat is niets beter dan regelmatig terug te keren naar dat gevoel. Even afstand nemen dus en opnieuw kijken waarom we hier als team aan begonnen, de juiste energie weer opzoeken en… GOAN!!!