Nederland | België | Contact opnemen

Diamedia Minds logo
Nederland | Maastricht | Eindhoven | Contact
België | Hasselt | Antwerpen | Contact

BLOG

Over de terugkomst van de 1-pagina-website: een lange pagina, wel of niet doen?

One-page een pagina website

Sinds een aantal jaren zien we een trend waarbij websites van meerdere losse pagina’s teruggebracht worden naar één lange (of brede) pagina. Hoewel dit principe in internet-jaren gerekend al oud is – de eerste site waarvan ik mij herinner dat dit als “design” werd toegepast was van mijn voormalige werkgever in 1998 – lijkt de nieuwe opkomst niet te stuiten. Reden hiervoor is waarschijnlijk dat (web)ontwerpers en bureaus geneigd zijn om trends te volgen en klanten geneigd zijn om de adviezen van bureaus te volgen. Vroeger zouden dit soort sites als “onaf” ervaren worden, op dit moment zijn ze echter populairder dan ooit. Deze one-page sites hebben voordelen en nadelen. In dit blog zal ik deze belichten.

Een one-page website is cool…

Ongeveer een jaar geleden klopte een nieuwe klant bij ons aan met de vraag of we hem wilden helpen met de marketing rond zijn bedrijf. Hij had vlak daarvoor door een ander bureau een nieuwe marketingstrategie en website laten ontwikkelen, maar was niet tevreden met de samenwerking en zocht een nieuwe partner. De website bestond uit één lange (verticale) pagina, waarbij met een statisch menu (of via de scroll-balk) genavigeerd kon worden tussen de verschillende secties (introductie, portfolio, contact, etc.) op die ene pagina.

lange_pagina

…maar niet altijd even praktisch

De beslissing om de site op deze wijze te ontwikkelen was – weliswaar in overleg met de klant – genomen door zijn vorige bureau. Toen we echter de voor- en nadelen van deze website met hem bespraken, bleek hij op geen enkele wijze op de hoogte van de consequenties van deze keuze. Blijkbaar was hem vooral verteld dat de site “modern” en “cool” zou zijn. Het zag er visueel dan ook prima uit. Alleen, wat heb je aan een trendy website als hij je niet helpt om je marketingdoelstellingen te realiseren? Hoe cool is het, als blijkt dat je site bijvoorbeeld niet goed vindbaar is? Het bureau was waarschijnlijk tevreden (het stond immers prima in hun portfolio), maar is de klant – die business-doelstellingen heeft die voorbij het visuele plaatje gaan – dat ook op lange termijn? Deze klant was dat in ieder geval niet en voelde zich slecht geadviseerd door zijn leverancier.

Onder het motto “weet waaraan je begint”, volgen hierna de voordelen en nadelen van een one-page website.

De voordelen van een one-page website

De algemene consensus onder webontwikkelaars is dat een one-page een aantal voordelen kent:

1. Alle informatie is beschikbaar op één pagina

Omdat de website maar uit één pagina bestaat, is alle informatie direct beschikbaar op de betreffende pagina. Bezoekers zullen dit handig vinden omdat informatie snel terug te vinden is. Technisch gezien, hoeven er geen nieuwe pagina’s geladen te worden om meer informatie aan de bezoeker te tonen. Van introductie tot contactinformatie, alles kan teruggevonden worden op één en dezelfde pagina.

2. Een website van één pagina is minder complex

Omdat alle informatie op één webpagina gestructureerd wordt en er geen paginawissels nodig zijn, kan dit voor de bezoeker minder complex overkomen. Het is daarbij wel belangrijk dat de navigatie duidelijk is, omdat de bezoeker anders de indruk kan krijgen dat hij of zij “iets mist”. Een deel van de bezoekers zal wellicht niet direct snappen dat het een lange (of brede) pagina betreft (en dat hij dus moet scrollen om een totaalbeeld te krijgen) en de pagina voortijdig verlaten. Dit kan met een goede navigatie worden opgelost.

3. Een one-pager is trendy

Als dit belangrijk is voor het merk of het bedrijf, dan kan het meegaan met de nieuwste trends een goede reden zijn om te kiezen voor een one-page website. Houd er rekening mee, dat het in de meeste branches niet belangrijk is om trendy te zijn. Voor veel organisaties is het juist essentieel om stabiel en solide over te komen én hun klanten goed te informeren. Een té trendy site – die te veel verschilt van de concurrentie – zal potentiële klanten dan juist afschrikken.

Zoals bij iedere website, is een degelijk concurrentie-onderzoek onontbeerlijk. Denk er ook aan dat one-page sites binnenkort logischerwijs niet meer trendy zijn. Trends gaan immers snel voorbij. Kortom, stel jezelf de vraag: wat heeft mijn “merk” daadwerkelijk nodig?

4. Minder SEO (zoekmachine-optimalisatie) werk

Omdat er maar één pagina is, hoeft er weinig geoptimaliseerd te worden. De pagina kan slechts voor een zeer beperkt aantal zoekwoorden worden ingezet (= relatief weinig schrijfwerk) en natuurlijk is er maar één titel en beschrijving nodig.

5. Mogelijk goedkoper

Wanneer de inhoud van de site beperkt is, zal er minder werk nodig zijn om deze te ontwerpen en te ontwikkelen. De vraag is zelfs of er überhaupt een ontwerper nodig is om een one-page site te ontwikkelen. Inmiddels zijn er kant-en-klare oplossingen beschikbaar waarbij een ontwikkelaar eenvoudig de verschillende delen van een one-page site aan elkaar kan plakken om zo in korte tijd tot een “unieke” website te komen. Qua stijl dreigen veel one-page sites daardoor op elkaar te gaan lijken, hetgeen wat mij betreft wel een nadeel is.

6. Mogelijk minder onderhoud

Het statische karakter van een one-page site vraagt wellicht minder (inhoudelijk) onderhoud. Omdat er geen volgpagina’s zijn, is er minder ruimte om informatie te delen en is het dus ook minder werk om de site te onderhouden. Ook dit kan als een mogelijk nadeel gezien worden, aangezien bezoekers (en ook zoekmachines) vooral houden van sites waarin de inhoud regelmatig wijzigt (waarom zou ik anders nog eens terugkomen naar de site?).

De nadelen van een one-page website

De nadelen van een one-page website zijn:

1. Slechte(re) vindbaarheid

Wat betreft de vindbaarheid van de website is een one-page website op alle vlakken een no-no. Bijna alle strategieën die bijdragen aan een goede vindbaarheid van een website zijn op een one-page website lastig of niet toe te passen. Tenzij de site maar zeer beperkt vindbaar hoeft te zijn (op één of enkele woorden binnen één context), is dit een belangrijke reden om geen one-page site te ontwikkelen.

Ook de lengte en grootte van de pagina hebben mogelijk een negatieve impact op de resultaten in Google, o.a. omdat Google aan informatie die hoger op de pagina staat mogelijk meer waarde toekent en de delen lager op de pagina dus minder goed vindbaar worden. De wijze waarop het resultaat gepresenteerd wordt in Google is daarnaast ook minder aantrekkelijk (o.a. geen Sitelinks, mogelijk slechts één Google+ Authorship, etc.), wat het doorklikken naar de site niet bevordert.

2. Minder flexibiliteit

Gezien de vaste structuur die een one-page site vaak heeft – waarbij secties (zoals introductie, portfolio, referenties en contact) met verschillende visuele lay-outs elkaar opvolgen – is deze minder flexibel in het onderhoud dan een site met meerdere pagina’s. In het slechtste geval moet voor een nieuwe sectie een nieuw ontwerp gemaakt worden, waarna de code en het content management systeem (CMS) aangepast moeten worden om de sectie in te voegen op de pagina. Pas daarna kan de nieuwe inhoud aan de sectie toegevoegd worden. Dit is niet ideaal voor u als klant, want het kost tijd en geld.

3. Meer kosten voor (online) marketing

Hierbij zien we onder andere nadelen als het gaat om online adverteren via bijvoorbeeld Google. Google AdWords-kosten worden namelijk deels bepaald op basis van de inhoud van de pagina in combinatie met de kwaliteit van de totale website (= Quality Score). Adverteren wordt daardoor duurder voor een pagina die niet 100% op het advertentie-onderwerp gericht is. Google beoordeelt namelijk de inhoud van de pagina en koppelt deze aan de advertentie-inhoud om tot een tarief te komen. Bij een one-site page is de inhoud relatief “vaag” voor Google, omdat alles op die ene pagina staat. Hoe minder specifiek de inhoud, hoe duurder de advertentie.

4. Langere laadtijden

Door alles op één pagina te plaatsen, moet een browser alle informatie, afbeeldingen, etc. in één keer inladen. Dit heeft nadelige gevolgen voor de beleving van de eindgebruiker (langere wachttijd) en voor zoekmachines als Google (die pagina’s o.a. ranken op basis van hun snelheid; langzame pagina’s komen lager in de resultaten). Om dit technisch te ondervangen, kunnen delen van de pagina ingeladen worden zodra ze in beeld verschijnen (via scripting, bijvoorbeeld met Ajax), dit betekent echter dat Google deze delen niet kan indexeren en ze dus niet bijdragen aan de vindbaarheid van de site.

5. Lastig zoeken/delen van informatie

Omdat het niet mogelijk is om delen van de pagina los te zien van de totale pagina, kan de website geen zinvolle zoekfunctie aanbieden. Daarnaast is het lastig om een onderdeel van de pagina (bijvoorbeeld items uit het portfolio of een artikel) via social media of andere marketingcommunicatiemiddelen te delen. Er is in beginsel maar één URL die gedeeld kan worden. Behalve dat dit onhandig kan zijn voor het organisch verspreiden van de site via social media, heeft dit ook opnieuw een terugslag op de resultaten in Google en andere zoekmachines, waar social mediabereik een steeds grotere rol speelt.

6. Minder gebruiksvriendelijk

Eén van de gouden regels van webdesign is dat de informatie boven de page-fold of “vouw” (het gedeelte van de pagina dat direct op het scherm zichtbaar is bij het openen van de site) van groot belang is voor de conversie van de totale site (de mate waarin een webbezoeker een vervolgactie onderneemt richting uw organisatie, op basis van uw website). Immers, in dit gedeelte van uw website moet u de bezoeker overtuigen om niet direct weg te klikken maar verder te lezen. Bij een one-page website is een belangrijke vraag: begrijpt de bezoeker dat hij moet scrollen om de rest van de site te zien?

Zo nu en dan kom ik op sites die qua navigatie zo onduidelijk zijn, dat je enige tijd moet investeren om te begrijpen hoe de site werkt. Dit is leuk voor een enkeling, maar het grootste deel van de bezoekers klikt al snel weg naar de concurrent die wel een overzichtelijke navigatie heeft.

7. Minder tot geen analyse-mogelijkheden

Voor het analyseren van bezoekersgedrag, is een one-page oplossing rampzalig. Als je website maar uit één pagina bestaat, kun je namelijk niet bepalen welke delen van de site het meest interessant zijn voor het publiek (de statistieken zijn immers op complete pagina’s en niet op paginadelen gebaseerd). Omdat er geen paginawissels zijn, is het niet mogelijk om te bepalen op welke wijze de bezoeker door de aangeboden informatie navigeert. Feitelijk zal de bounce rate (het procentuele aantal bezoekers dat de site verlaat op de pagina waarop ze binnenkomen) op 100% liggen, meer kom je niet te weten.

Een tool als Google Analytics biedt dan wel oplossingen om dit probleem te omzeilen (met behulp van scripting kan onder andere het klik-gedrag van de bezoeker gemeten worden), maar ideaal is dit zeker niet. De one-page website wordt daarmee dus een zwart gat voor de online marketeer. Ongeacht welke acties je onderneemt, de resultaten zijn lastig te meten.

Ook een goede (meetbare) integratie met digitale nieuwsbrieven is vrijwel onmogelijk.

Conclusie: voor wie is een one-page website geschikt?

Naar onze mening is een one-page website voor de meeste bedrijven en organisaties op lange termijn niet de beste oplossing. De mogelijkheden voor goede online marketing zijn simpelweg te beperkt in vergelijking met mogelijke alternatieven. Bij elke site is het belangrijk om je vooraf af te vragen wat de strategische doelen ervan zijn. Een website is in onze visie altijd een middel om deze doelen te bereiken en het is daarom belangrijk om vooraf verborgen agenda’s (bijvoorbeeld het opkrikken van het portfolio van het bureau, het versterken van het ego van ontwerper of klant, etc.) boven water te krijgen, zodat teleurstellingen voorkomen worden. Dit is niet gemakkelijk, maar wel de moeite waard.

Type sites die mogelijk in aanmerking komen voor de one-page-aanpak:

  • Pagina’s die één product promoten (bijvoorbeeld specifieke landingspagina’s voor promotiedoeleinden). Deze one-page websites kunnen vervolgens gepromoot worden via een marketingcampagne of via de hoofdsite van het bedrijf.
  • Sites voor éénpitters met een zeer specialistisch product, waarbij je kunt aannemen dat het dienstenpakket niet zal verbreden. Bijvoorbeeld een fotograaf die zijn portfolio op een nette manier wil tonen en alleen gevonden hoeft te worden op enkele woorden als “fotografie” of “fotograaf”. De overige beperkingen (genoemd bij de nadelen) blijven dan wel bestaan. Er kan echter een persoonlijke of zakelijke behoefte bestaan om trendy te zijn.
  • Voor start-ups die nog weinig of geen informatie hebben over hun product, maar wel een mooie presentatie nodig hebben (bijvoorbeeld om investeerders te overtuigen).
  • Andere organisaties of bedrijven waarvoor vindbaarheid van ondergeschikt belang is (bijvoorbeeld omdat ze op een andere manier in contact komen met hun klanten of dermate bekend zijn bij het publiek dat ze al top-of-mind zijn). Daarbij moet kritisch gekeken worden waarom er in de website geïnvesteerd wordt, wat de doelen zijn en hoe de website kan bijdragen aan de realisatie hiervan.

Net als alles is de keuze tussen wel of geen one-page website niet zwart-wit. Er zijn zeker ook mooie tussenvormen denkbaar waarin het beste van twee werelden gecombineerd wordt. Wil je weten hoe? Neem dan contact met ons op!

Recente projecten

- Even uitpakken -

Consilio Tax & Law

Consilio Tax & Law

Hoeve De Peer

Hoeve De Peer

Europe HR Solutions

Europe HR Solutions

Unique Self Institute

Unique Self Institute

Testimonials

- Wat onze klanten ervan vinden -

Diamedia Minds is persoonlijk en professioneel en zij resoneren met mij als persoon. Ze kijken met mij mee door mijn bril. Een duidelijk plan, met prioriteiten en acties, hun continue bereikbaarheid en bijsturing waar nodig, brachten ons allesomvattend website-project tot een eindresultaat dat er tot in de puntjes mag zijn. Ik kijk ernaar uit om de komende tijd nieuwe stappen met hen te nemen om Yogaplace verder neer te zetten in haar eigenheid en kracht.
Manon Simonis
Yogaplace
Diamedia Minds is persoonlijk en professioneel en zij resoneren met mij als persoon. Ze kijken met mij mee door mijn bril. Een duidelijk plan, met prioriteiten en acties, hun continue bereikbaarheid en bijsturing waar nodig, brachten ons allesomvattend website-project tot een eindresultaat dat er tot in de puntjes mag zijn. Ik kijk ernaar uit om de komende tijd nieuwe stappen met hen te nemen om Yogaplace verder neer te zetten in haar eigenheid en kracht.
Manon Simonis
Yogaplace
Ik kijk terug op een fijne samenwerking met Daphne en Jasper. Ze zijn heel betrokken en hebben echt de tijd genomen om mij en mijn organisatie beter te leren kennen en om te luisteren naar mijn wensen. De communicatie was prettig: duidelijke uitleg, snelle reactietijd en geen vraag was teveel. Het resultaat is een website die helemaal bij mij past, met een frisse en creatieve uitstraling en pakkende teksten.
Anita Suijkerbuijk
ASCATI
Ik kijk terug op een fijne samenwerking met Daphne en Jasper. Ze zijn heel betrokken en hebben echt de tijd genomen om mij en mijn organisatie beter te leren kennen en om te luisteren naar mijn wensen. De communicatie was prettig: duidelijke uitleg, snelle reactietijd en geen vraag was teveel. Het resultaat is een website die helemaal bij mij past, met een frisse en creatieve uitstraling en pakkende teksten.
Anita Suijkerbuijk
ASCATI
Diamedia Minds heeft aan één woord genoeg om te snappen wat ik bedoel. En dan komen ze vervolgens met een product dat mijn stoutste verwachtingen overtreft! De samenwerking heb ik als zeer prettig ervaren. Informeel doch zakelijk, mensen van het woord, snelle reactietijd. Dat zie je zelden meer.
Maaike Stooker
Hogeschool Zuyd
Diamedia Minds heeft aan één woord genoeg om te snappen wat ik bedoel. En dan komen ze vervolgens met een product dat mijn stoutste verwachtingen overtreft! De samenwerking heb ik als zeer prettig ervaren. Informeel doch zakelijk, mensen van het woord, snelle reactietijd. Dat zie je zelden meer.
Maaike Stooker
Hogeschool Zuyd
De kennis en kunde van webdesign en –ontwikkeling straalt ervan af bij Diamedia Minds. Diamedia Minds heeft onze website zeer professioneel (en binnen tijd en budget) ontwikkeld. Daarnaast was het bovendien een erg plezierige samenwerking. Vooral de zeer snelle en duidelijke reacties op onze vragen hebben we bijzonder gewaardeerd. Diamedia Minds is flexibel en denkt echt met je mee!
Laurens Wormer
Mateum
De kennis en kunde van webdesign en –ontwikkeling straalt ervan af bij Diamedia Minds. Diamedia Minds heeft onze website zeer professioneel (en binnen tijd en budget) ontwikkeld. Daarnaast was het bovendien een erg plezierige samenwerking. Vooral de zeer snelle en duidelijke reacties op onze vragen hebben we bijzonder gewaardeerd. Diamedia Minds is flexibel en denkt echt met je mee!
Laurens Wormer
Mateum
Werken met Diamedia Minds is altijd een prettige ervaring. Ze denken met je mee en hebben goede tips om een jaarverslag - online en op papier - jaar na jaar steeds verder te verbeteren.
Lidwien Hollanders
Maastricht University
Werken met Diamedia Minds is altijd een prettige ervaring. Ze denken met je mee en hebben goede tips om een jaarverslag - online en op papier - jaar na jaar steeds verder te verbeteren.
Lidwien Hollanders
Maastricht University
Hun expertise is overduidelijk en hun oprechte betrokkenheid maakt dat ze een echt team met ons vormen. Ze zijn een aanvullende en belangrijke meerwaarde voor ons werk.
Ronald Jan Heijn en Harry Beckers
Staya Erusa en Hello Aquarius
Hun expertise is overduidelijk en hun oprechte betrokkenheid maakt dat ze een echt team met ons vormen. Ze zijn een aanvullende en belangrijke meerwaarde voor ons werk.
Ronald Jan Heijn en Harry Beckers
Staya Erusa en Hello Aquarius
Om te groeien, heb je nieuwe klanten nodig. Daar helpt Diamedia Minds ons mee. Ze helpen om ons merk goed in de markt te zetten. Online zorgen ze ervoor dat we 'gevonden worden'. Daarnaast zorgen ze voor de nodige 'call to action', zodat prospects onze website niet alleen bekijken, maar ook met ons contact opnemen. Het resultaat? Nieuwe klanten!
Paul Schmidt
MAG Groep
Om te groeien, heb je nieuwe klanten nodig. Daar helpt Diamedia Minds ons mee. Ze helpen om ons merk goed in de markt te zetten. Online zorgen ze ervoor dat we 'gevonden worden'. Daarnaast zorgen ze voor de nodige 'call to action', zodat prospects onze website niet alleen bekijken, maar ook met ons contact opnemen. Het resultaat? Nieuwe klanten!
Paul Schmidt
MAG Groep
Als marktleider in de beveiligingsbranche kiest ABUS resoluut voor toppers in de markt. Diamedia Minds is één van de beste en dit moet men verdienen, elke dag weer. Zij bewijzen het! Voor ons is deze jonge ploeg een betrouwbare partner, die correct en snel op de bal speelt. Ze ondersteunen ons met verschillende marketingtoepassingen, waarvoor ze alles onder één dak bieden, mét internationale mogelijkheden. Voor ABUS als multinational een must en een echte meerwaarde.
Jo Kenens
Abus
Als marktleider in de beveiligingsbranche kiest ABUS resoluut voor toppers in de markt. Diamedia Minds is één van de beste en dit moet men verdienen, elke dag weer. Zij bewijzen het! Voor ons is deze jonge ploeg een betrouwbare partner, die correct en snel op de bal speelt. Ze ondersteunen ons met verschillende marketingtoepassingen, waarvoor ze alles onder één dak bieden, mét internationale mogelijkheden. Voor ABUS als multinational een must en een echte meerwaarde.
Jo Kenens
Abus
Sinds 2010 werken we samen met Diamedia Minds. Gestart met een meer dan geslaagde herpositionering, is ons contact ook vandaag nog steeds uitermate intensief en goed. Diamedia Minds verzorgt onze (online) marketing op meer dan professionele wijze. Bovendien is het een groot goed om te kunnen werken met deze super aangename mensen!
Ab van Deemter
Kalimba NV
Sinds 2010 werken we samen met Diamedia Minds. Gestart met een meer dan geslaagde herpositionering, is ons contact ook vandaag nog steeds uitermate intensief en goed. Diamedia Minds verzorgt onze (online) marketing op meer dan professionele wijze. Bovendien is het een groot goed om te kunnen werken met deze super aangename mensen!
Ab van Deemter
Kalimba NV
Diamedia Minds denkt constructief met ons mee, is origineel in de oplossingen die zij ons voorstellen en snel in de uitvoering en het zien van marketingkansen. In plaats van 'mee te praten', beziet Diamedia Minds ook het totaalplaatje en bespreken zij ook de nadelen van sommige marketingoplossingen, om vervolgens met een passend alternatief te komen. Een fijne en betrouwbare partner!
Julienne Erckens
Maastricht University
Diamedia Minds denkt constructief met ons mee, is origineel in de oplossingen die zij ons voorstellen en snel in de uitvoering en het zien van marketingkansen. In plaats van 'mee te praten', beziet Diamedia Minds ook het totaalplaatje en bespreken zij ook de nadelen van sommige marketingoplossingen, om vervolgens met een passend alternatief te komen. Een fijne en betrouwbare partner!
Julienne Erckens
Maastricht University