mindful marketing & inspired internet

Blog

Wat ons zoal bezighoudt...
Tien jaar Diamedia Minds in Maastricht en Hasselt

Tien jaar Diamedia Minds: ondernemen vanuit overtuiging en met de kracht van het netwerk

Sinds januari van dit jaar bestaat Diamedia Minds tien jaar. In deze periode is er veel veranderd in het landschap waar wij onze klanten doorheen gidsen. Onze inspiratie voor Diamedia Minds was altijd de gedachte: leuke dingen doen, voor leuke mensen, met leuke mensen. Deze heeft stand gehouden en rondom dit idee evolueerde onze onderneming in een succesvol bedrijf met veel mooie, lieve, soms lastige, maar vrijwel altijd heel fijne klanten.

Gedurende je werkend leven merk je dat je ideeën over ondernemen continu in beweging zijn. Kansen, bedreigingen, positieve en negatieve ervaringen vormen de wijze waarop je naar de wereld kijkt en bepalen bewust of onbewust je strategie. Als je de wereld als hard en competitief ziet, dan ben je geneigd om als zodanig te handelen. Ondernemen wordt dan een angstige bezigheid en angst leidt tot negatieve emoties, manipulatie en vechtgedrag (‘harde concurrentie’).

Vanuit de filosofie “waar je je op richt, daar ga je naartoe”, is de visie achter Diamedia Minds om juist vanuit vertrouwen en kracht te werken, los van angst, gericht op een gezonde en gebalanceerde samenwerking met klanten en partners. In de praktijk viel dit in de afgelopen tien jaar niet altijd mee. Soms trek je mensen aan die op een andere wijze in het leven staan. Dat heeft een belangrijke functie, want dat zijn je beste leermeesters, ze “scherpen je zaag” (om met Stephen Covey te spreken). In die zin is het hele (bedrijfs)leven een test om bij jezelf te blijven, ongeacht wat er voor je voeten geworpen wordt. Als onderneming geldt dat des te meer, aangezien je in een ecosysteem zit van medewerkers, partners en klanten waarmee je graag een lange termijnrelatie wilt creëren.

Je handelen wordt gevormd door je overtuigingen en de wijze waarop je deze inbedt in je bewuste en onbewuste denken. Het leek mij interessant om eens van een afstandje te kijken naar de achterliggende ideeën die we in de afgelopen jaren gevormd hebben over het ‘runnen’ van een bedrijf. Kortom: welke overtuigingen liggen achter de wijze waarop wij zaken doen? En waarom dit niet delen als blogartikel? Wie weet, leidt het tot interessante inzichten of reacties?

Hier komen ze dan, de overtuigingen (of denkbeelden, of wetmatigheden, ideeën, of richtlijnen; hoe je het ook wilt noemen) van Diamedia Minds, in willekeurige volgorde:

 1. Alleen door vanuit je eigen kracht en vertrouwen te handelen (en dus niet vanuit je angst, die ook altijd aanwezig is), bouw je een vertrouwensrelatie op en voorkom je (gewilde of ongewilde) manipulatie.
 2. Beloof niets dat je niet waar kunt maken. Doe niet aan over-selling (hiermee is op lange termijn niemand geholpen en het zorgt voor een vertrouwensbreuk).
 3. Communiceer altijd eerlijk over de werkelijke kosten van een activiteit, voorkom oppoetsen van offertes (beneden de prijs bieden), omdat dit op lange termijn tot teleurstelling leidt. Wederzijds.
 4. Wees eerlijk over wat je wel en niet weet en kunt. Pretendeer geen kennis te bezitten die je niet hebt. Onderzoek welke kwaliteit verwacht wordt en of je die wilt en kunt leveren.
 5. Alles heeft zijn intrinsieke waarde. Kwaliteit kost tijd en geld. Lagere kwaliteit kost minder tijd en minder geld, maar ondergraaft een lange termijnrelatie. Goed, deskundig, advies kost geld, maar slecht advies kost uiteindelijk meer geld.
 6. In het (bedrijfs)leven is het niet mogelijk om de bocht af te snijden. De juiste paden moeten volledig bewandeld worden om het doel te bereiken. Als je de optimale route al hebt bepaald en de omstandigheden niet veranderen, leiden kortere wegen tot slechtere resultaten.
 7. Ideeën en doelen kunnen en mogen wijzigen. Communiceer hierover zodat iedereen ervan op de hoogte is.
 8. Veranderlijkheid is een menselijke eigenschap, zorg dat de gekozen aanpak ruimte biedt voor verandering. Voortschrijdend inzicht ontstaat niet voor niets. Doe er iets mee!
 9. Niet iedere klant of partner past bij ons, dat accepteren wij. Daar staat tegenover dat samenwerken met mensen waarmee wij een echte klik hebben, veel moeitelozer gaat en wederzijds op prettigere wijze tot betere resultaten leidt. Door onze werkwijze en overtuigingen trekken we de mensen aan die bij ons passen. Zo bouwen we ons netwerk van klanten en partners en kunnen we samen prettig werken.
 10. Van elk contact kunnen we iets leren. Van positieve én van ‘negatieve’ contacten. Iedere persoon die je ontmoet, heeft een boodschap voor je.
 11. Niets duurt voor altijd, alles is in beweging. Besef wanneer het tijd is om dingen of mensen los te laten en te laten gaan.
 12. Als iets afloopt, komt er iets beters voor in de plaats. Dit blijkt altijd te kloppen, dus zorg ervoor dat je de natuurlijke gang van zaken niet blokkeert.
 13. Goede communicatie is de kern van elke relatie. Reageer altijd op vragen, opmerkingen en onuitgesproken signalen en doe dit zo snel als realistisch mogelijk is. Zorg voor een gestructureerde communicatie tijdens projecten.
 14. Houd geen informatie achter en ga er niet vanuit dat jij of de andere partij gedachten kan lezen.
 15. Als dingen misgaan: communiceer, communiceer, communiceer en los het op. Fouten maakt iedereen, je ware kwaliteit toon je in de oplossing.
 16. Techniek is kwetsbaar en breekbaar. Technisch zullen er altijd dingen niet volgens plan verlopen, de kunst is om hiermee te leren omgaan en problemen op te lossen.
 17. Blijf altijd leren. Het is onze verantwoordelijkheid naar onze klanten en partners om kennis van zaken te hebben op ons vakgebied. Dat is onze toegevoegde waarde.
 18. Dingen die goed voelen zijn goed, dingen die slecht voelen vragen om heroverweging. Niets gebeurt zonder reden, wees je hier bewust van. Doe niets wat niet goed voelt, of waar je niet achter kunt staan. Je weerstand is een signaal dat er iets niet klopt (het doel, de aanpak, de relatie…).
 19. Relaties zijn altijd gelijkwaardig. De klant is koning, onze partners zijn koning en wij zijn koning. Zonder wederzijds respect is er geen lange termijnrelatie mogelijk. Streef altijd naar een correcte balans, in vraag en antwoord.
 20. Zoals je voor jezelf zorgt, zorg je ook voor anderen. Zoals je voor anderen zorgt, zorg je ook voor je zelf. Gebruik je eigen gevoel als maatstaf.
 21. Draag iets bij. Lang niet alles wat we doen, hoeft in geld uitgedrukt te worden, zolang er een gezonde balans blijft tussen inkomsten en uitgaven. We meten dit af aan de activiteit en de rol ervan in de samenleving.
 22. Have fun! Vanzelfsprekend… en iets dat we nooit moeten vergeten: neem jezelf niet té serieus.

Het is een lange lijst en nog zeker niet volledig. Tijdens het samenstellen besefte ik dat voor elk punt in de afgelopen tien jaar minimaal één voorbeeld te vinden is waarbij we ‘gezondigd’ hebben. Simpelweg omdat we op dat moment te druk, te angstig, te onbewust, te egoïstisch of te onwetend waren. Niets menselijks is ons vreemd. Toch blijven dit onze handvaten. Dat is het mooie: er is altijd ruimte voor groei en de goede intentie is er in ieder geval. Dit lijkt ons in ieder geval een mooi vertrekpunt voor de komende tien jaar. Benieuwd waar het ons brengt!

1 reactie