mindful marketing & inspired internet

Blog

Wat ons zoal bezighoudt...
concurrentie relatief begrip

Over identiteit en eigen kracht: waarom concurrentie een relatief begrip is

Een tijdje geleden liet een potentiële klant mij na de afloop van een intake weten dat er concurrentie was voor de opdracht waarover wij zojuist een uurtje of zo plezierig bijgepraat hadden. Dit zette mij aan het denken. Concurrentie, wat is dat eigenlijk? Als netwerkorganisatie werken wij al sinds ons ontstaan samen met veel verschillende partijen, die soms deels activiteiten ontplooien die wij ook in ons gamma hebben. Zijn dit dan vanzelfsprekend concurrenten?

Op een hele enkele uitzondering na, worden deze samenwerkingen tussen gelijken nooit als een strijd gezien*. Meestal is het juist heel plezierig om samen te werken met vakbroeders, ideeën uit te wisselen, samen mooie producten te realiseren en elkaar te versterken. Samenwerking is een kwestie van elkaar iets gunnen, geven en nemen. Wat ik mij afvroeg was dus: op welk punt gaat iemand denken in de term “concurrentie”?

Is de kopie zo goed als het origineel?

We maken het soms mee dat partners waarmee we een tijd plezierig hebben samengewerkt, onverwacht onze diensten gaan kopiëren. Dit zou je als een bedreiging kunnen zien. We vragen ons af: ontstaat er op dat moment een concurrent? Nee, volgens ons niet, tenminste niet zolang je gelooft in je eigen kracht. Feitelijk heeft dit proces betrekking op een andere “co”, namelijk: compliment. Als je gekopieerd wordt, dan straal je blijkbaar tevredenheid uit over hetgeen je doet of je doet dingen die anderen mooi vinden. Hoe dan ook, wat je doet is (of lijkt) succesvol en iemand anders wil dit succes graag kopiëren. Zolang je uitgaat van je eigen kracht, hoef je dit zeker niet als concurrentie te zien.

Iedereen heeft de vrijheid om te ondernemen (onafhankelijk of jij hiervoor de inspiratie was). Dat iemand je nadoet, is een bewijs dat jouw ideeën en gekozen richting goed zijn en je zou het dus kunnen (moeten!) zien als een bevestiging van je keuzes. Degene die je idee kopieert, is er blijkbaar van overtuigd dat er markt voor is. Weinig bedrijven zullen namelijk een idee kopiëren waarvan ze denken dat het niet tot succes zal leiden. Daarnaast geeft kopieergedrag extra inspiratie om te blijven innoveren. Dit laatste is wat wij doen als we zien dat onze de ideeën overgenomen worden door andere partijen. We vernieuwen het idee en storten er nog meer eigen creativiteit in, het zorgt voor een extra impuls.

Hoe uniek je bent

Het begrip concurrentie gaat uit van schaarste. In ons geval: schaarste van opdrachten. Schaarste impliceert weinig vraag en veel aanbieders. Maar is dit waar? Is dit de situatie waarin wij ons, als marketing- en internetbureau of breder gezien: als dienstverlener, bevinden? Dit kun je jezelf ook afvragen als je kijkt naar de branche waarin je actief bent. Los van het antwoord op deze vraag, kun je dit gegeven ook filosofischer benaderen, namelijk: wanneer je het idee van “veel aanbieders” vanuit je eigen kracht beziet, is er dan nóg iemand zoals jij of jouw bedrijf? Hoezo veel aanbieders? Jij bent de enige die biedt wat jij te bieden hebt! Je bent niet te kopiëren, jouw (bedrijfs)identiteit is immers uniek. Het klinkt misschien zweverig, maar dit hebben wij altijd als onze sterkste troef gezien. We adviseren andere bedrijven ook om dit altijd als uitgangspunt te nemen.

Zodra je in termen als “concurrentie” en “competitie” begint te denken, ga je dus uit van angst en schaarste. Een situatie waarin je de controle kwijt dreigt te raken, of denkt te zijn, en wilt “winnen” (in tegenstelling tot “verliezen”, alsof er alleen winnaars en verliezers zijn!). Het tegendeel is echter waar. Juist je eigen creativiteit zorgt ervoor dat je bent wie je bent en je eigen doelen kunt bereiken. Je kunt dit niet buiten jezelf neerleggen of de verantwoordelijkheid hiervoor afschuiven op iemand anders dan jezelf.

Angst herken je aan het feit dat je naar de ander wijst (“zij doen blablabla en dat vind ik niet eerlijk, o nee!”**), kracht herken je aan het feit dat je je geen zorgen maakt over de ander maar gelooft in jezelf. Stel daarnaast vast dat een andere partij die jou kopieert wellicht juist uit zijn of haar kracht stapt, met alle gevolgen vandien. Maar goed, dat is dus niet jouw pad en al zeker niet jouw zorg.

Focus op de juiste dingen

Conclusie: zorg er dus voor dat je, ook als bedrijf, vooral jezelf bent. Ik geef toe, dit lijkt in de dienstensector – waarin persoonlijk contact voorop staat – gemakkelijker dan in sectoren waar producten homogeen en/of anoniem(er) zijn. Wij “verkopen” voornamelijk onszelf en onze deskundigheid, als team en netwerkorganisatie. Wanneer je een product verkoopt dat lastig te onderscheiden is van vergelijkbare producten in de markt, dan spelen andere factoren vaak ook een belangrijke rol.

Jezelf blijven, oftewel: bij je eigen identiteit blijven, is echter altijd een goed principe. Wij weten uit ervaring dat ook het meest homogene product nog steeds succesvol aan de man (m/v) te brengen is als je ervoor zorgt dat je een deel van jezelf erin stopt***. Een goede marketing- en internetstrategie die vertrekt vanuit je eigen authenticiteit helpt om jezelf op het juiste pad te houden en je te herinneren aan wie je bent.

Hulp nodig bij het bepalen van je strategie? Wij helpen je hier graag bij!

 

* Het lukt helaas niet altijd om samen te werken als “gelijken”. Wanneer iemand of een bedrijf gewend is om vanuit angst en schaarste te denken, dan zal dit de relatie vroeg of laat verstoren. Wees hier waakzaam voor: als men vaak klaagt over stukgelopen relaties met anderen (klanten, leveranciers, partners, …), dan komt er vroeg of laat een moment dat jij het onderwerp van klacht bent.

** Vrij naar Calimero, een zwart kuikentje dat de hele dag met een eierschaal op z’n hoofd rondloopt en verbaasd is dat niemand hem serieus neemt (deze grap heb ik gekopieerd).

*** Figuurlijk gesproken, uiteraard. Het verstoppen van ledematen in producten is over het algemeen geen goed (marketing)idee.

1 reactie

  1. Dankjewel voor deze waardevolle opsteker! Met enige regelmaat tref ik ergens een blog oid van mijn medevakgenoten dat bijna een kopie is van hetgeen ik 2 dagen ervoor heb gepubliceerd. Het stukje over angst vs in je kracht staan is dan zeker goed om in het achterhoofd te houden 🙂